Ceremonie Kakao

Ceremonie Kakao

Jako ceremonię kakao rozumiemy spotkanie ludzi, podczas którego wypijany jest wspólnie gorący napój kakao w intencji zależnej od charakteru ceremonii.

W trakcie takich spotkań wykorzystywana jest właściwość psychoaktywna 100% kakao. Pobudza ono ośrodek serca, działa jako naturalny antydepresant, aktywuje uczucia i przez to pozwala “zajrzeć w głąb siebie”.

Kakaowa ceremonia, medytacja, czy impreza?

W dzisiejszych czasach jest to temat warty poruszenia, ku wyjaśnieniu i rozwianiu wątpliwości. Spotykamy się z tym, że wiele wydarzeń zaczęto nazywać “ceremoniami”, co powoduje utratę ich znaczenia w ujęciu tradycyjnym, ich pochodzenia. Dlatego też w tym artykule rozróżnię tradycyjną ceremonię związaną z kakaowcem, widzianą z perspektywy osoby rdzennej od współczesnych, zachodnich spotkań, w których obecne jest kakao.

Tradycyjna Majańska Ceremonia Kakao

Powołując się na nauki, przekazywane nam przez jedną z naszych nauczycielek, Nanę Marinę Cruz Ajcac, która ucząc na Gwatemalskiej Akademii Języków Majańskich napisała pracę naukową o pradawnym wykorzystaniu kakao w historii ludu Majów, możemy stwierdzić, że kakao było obecne w tradycyjnych praktykach ludów Mezoameryki od tysiącleci.

ceremonialne-kakao

Dla starożytnych Majów jak i dla ich obecnych potomków, kakao było i jest używane jako napój świętowania, dziękczynności i narzędzie do podniesienia nastroju i umysłu do stanu, w którym podejmowane są najkorzystniejsze decyzje. Kakao zawsze towarzyszyło podczas narad plemiennych, zarówno tych politycznej natury jak i w trakcie, gdy starszyzna dzieliła się z młodą parą cennymi wskazówkami dot. udanego życia rodzinnego.

W zależności od tradycji, a w samej Gwatemali żyją 22 majańskie plemiona używające kakao, jego zastosowanie, metody podania i okazje różnią się. Podczas świąt, narodzin, istotnych wydarzeń społeczności kakao jest obecne i traktowane z szacunkiem.

Jego symbolika w świadomości rdzennych plemion jest bardzo głęboka. Samo ziarno na poziomie mistycznym symbolizuje ziarno życia, które spada z gwiazd do łona matki, by przynieść nową duszę. Jest również symbolem obfitości i dostatku, a w dawnych czasach wykorzystywane było jako moneta.

Nakreślając powyżej co nieco kulturowe znaczenie kakao, opiszę w kilku słowach jak wyglądać może więc taka majańska tradycyjna ceremonia kakao.

Majańscy przewodnicy duchowi zwani “Ajq’ijab’” prowadzą ceremonie kakao zgodnie z rachubą świętego kalendarza Cholq’ij, czyli w praktyce najczęściej jakość dnia wyznacza intencję ceremonii. (więcej o samym kalendarzu przeczytasz na stronie www.kalendarzmajow.pl

Centralnym elementem skupienia takiej ceremonii jest kakao oraz towarzyszący mu ogień. Nie wszyscy przewodnicy tradycji zajmują się kakao, ale wszyscy pracują z ogniem.

Pierwszą częścią ceremonii jest inwokacja, czyli przywołanie ducha kakao, przodków, żywiołów i jakości, które będą towarzyszyły podczas spotkania.

Kakao zostaje “nasycone” intencjami każdego z uczestników na daną ceremonię. Po jego podaniu i wypiciu przez wszystkich w tym samym czasie, odbywa się środkowa część ceremonii podczas której karmiony ziarnami, kwiatami, żywicą, świeczkami jest ogień. W zależności od prowadzących ceremonię czas spędzany jest na chwilach ciszy, koncentracji, muzyki, dzielenia się. Podczas ceremonii, gdy obecni są uzdrowiciele lub uzdrowicielki tradycji, często odbywa się leczenie uczestników polegające na masażach, “nasycaniu” roślinami i innych zabiegach pochodzących z praktyk ludowych plemienia.

Ostatnią, trzecią częścią jest wyrażenie wdzięczności przywołanym wcześniej duchom, podziękowanie kakao, obecnym żywiołom i zebranie się w kręgu, by wyrazić poczucie jedności wynikające ze starego majańskiego pozdrowienia mówiącego, że “Ja jestem innym Ty, a Ty jesteś innym Ja”.

 

Tradycyjna majańska ceremonia kakao jest więc z zachodniej perspektywy czymś dość egzotycznym i w swojej formie czerpie z praktyk animistycznych, a czasem i nawet szamańskich. Z mojego wieloletniego już doświadczenia takich ceremonii na ziemiach Gwatemali i w Europie podczas corocznych podróży ze starszyzną mogę powiedzieć, że taki ceremonie są silnymi spotkaniami, często skutkującymi głębokimi i pozytywnymi przemianami wewnętrznymi u uczestników. W trakcie prawdziwej tradycyjnej ceremonii odczuwa się, że jest pradawna i że została dobrze zachowana przez dbałe ręce rdzennych ludzi.

Ceremonie “terapeutyczne” z kakao lub medytacje z kakao

Ze względu na wyjątkową właściwość 100% kakao silnego dotlenienia naszego mózgu ten napój pozwala nam łatwiej wejść w tzw. medytacyjny stan umysłu. W jego trakcie chętniej koncentrujemy się, zajmujemy sztuką, w naszej głowie pojawiają sią rozwiązania, pobudza się wyobraźnia a ogólny nastrój poprawia się. Ten efekt wykorzystany podczas grupowego spotkania może skutkować piękną wspólną praktyką opartą o sztukę, muzykę i wyrażanie schowanych uczuć i emocji.

Dobrze poprowadzona medytacja lub wizualizacja podczas korzystnego wpływu wypitego kakao może pomóc uczestnikom wprowadzić pozytywne zmiany do swojego życia i lepiej zrozumieć siebie. Podczas takich spotkań często wykorzystywana jest muzyka, uczestników wprowadza się w relaks, a niekiedy zachęca do terapeutycznych ruchów, które pomagają uwolnić nagromadzony stres i napięcia.

Ceremonie ekstatyczne z kakao, świętowanie, zabawa i taniec

W wielu przypadkach dobry kubek kakao dzięki swoim właściwościom mógłby z powodzeniem zastąpić potrzebę spożywania alkoholu. Kakao potrafi doskonale rozluźnić, pomóc “puścić kontrolę”, poprawić nastrój i zmotywować do dobrej zabawy. Pod jego wpływem ludzie często stają się bardziej towarzyscy i skłonni do nawiązywania znajomości. Picie kakao jednocześnie nie ma takich skutków ubocznych jakie znane są z picia alkoholu.

Kakao lubi ruch. Kiedy wypite, jego działanie w ciele wzmacnia się, gdy pobudzamy krążenie. Ta pobudzająca i uprzyjemniająca czas właściwość kakao wykorzystywana jest podczas wydarzeń, gdzie jest ono wypijane, a następnie celebruje się, bawi w tańcu i przy muzyce, często granej na żywo. 

Osobiste spotkanie z kubkiem Kakao

Ceremonią kakao lub rytuałem kakao możemy też nazwać naszą małą, indywidualną z nim pracę. Kubek ciepłego kakao samemu, bądź z przyjacielem, ukochaną, bliską osobą. Wspólny czas, w którym korzystamy z działania napoju Kakao, by skierować myśli na praktykę medytacji, wspólnej twórczości artystycznej,  zadanie pytania i poszukiwania rozwiązań itp.

Życzę Ci miłego czasu z kubkiem ciepłego kakao. Sam/a lub w ceremonialnym gronie.

Jeżeli chcesz przeżyć ceremonię kakao w którejś z powyższych form z doświadczonymi prowadzącymi, a nawet z rdzennymi ludźmi tradycji kakao, to w imieniu ekipy Gracias Cacao zapraszam Cię do kontaktu z nami.

Tomasz Czyba (Tommy Harevis)